050 591 1079

Onnelin takana

 

Marjukka Puustinen
psykoterapeutti (Valvira, Kela)
Koulutus:
kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti 2019 (lapset ja nuoret)
erityisluokanopettaja 2006
luokanopettaja 2000
Täydennyskoulutusta: 
ART-ohjaaja 2006
sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja (SPHT) 2003
Psykoterapiaan liittyvä täydennyskoulutus: 
Myötätuntokeskeisiä menetelmiä itsekritiikin hoidossa, 2018
Trauma-focused CBT for Children and Adolescents, 2019
CBASP- pitkäaikaisen masennuksen kognitiivinen terapia, 2019
Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat, 2020
Keholliset menetelmät psykoterapiassa, 2020
Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot, 2020-2021
Tunnekeskeisen työskentelyn syventävät päivät, 2021
EMDR 1-tason koulutus, 2021
Emotion Focused Psychotherapy (Greenberg), 2022
Emotion Focused Psychotherapy for Complex Relational Trauma (Paivio), 2022
Nuoruusiän psykoterapian erityispiirteitä, 2022
Psychodynamic Equine Assisted Trauma Therapy, 2023
Työkokemus: 
luokanopettaja 1999-2003
erityisluokanopettaja 2003-2019
erityisopettaja 2007-2008
Itsenäinen ammatinharjoittaja 2019-
Kansalligallerian Mun Ateneum!- hankkeen ohjausryhmän jäsen, 2021-2022
Lisäksi useita vuosia koulujen johtoryhmien jäsenenä ja vararehtorina.

Kuva: Heidi Strengell